HKC1.jpgHKC2.jpgHKC3.jpg

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Hollandse Krielenfokkers Club biedt u de gelegenheid in contact te komen met medefokkers en liefhebbers van de Hollandse Kriel. De vereniging promoot de Hollandse Kriel en steunt haar liefhebbers waar mogelijk.

Driemaal per jaar ontvangt u het verenigingsblad Hollandse Krielen Magazine.

In april wordt jaarlijks een ALV gehouden met een technische bespreking en in september vindt altijd de jongdierendag plaats.

Voor haar leden zet de HKC diverse prijzen uit op tentoonstellingen verspreid door het land.

Bij vragen omtrent alle aspecten van de hobby kunt u contact opnemen met onze contactpersonen, bestuur of medeleden. Regelmatig worden dieren uitgewisseld tussen leden en onderling wordt veel samengewerkt.

De contributie bedraagt € 20,- per jaar en het verenigingsjaar loopt van januari t/m december.
Het opzeggen van een lidmaatschap dient uiterlijk op 31 december te gebeuren voor het volgende jaar.

Aanmelden als lid kan via het aanmeldformulier dat u na het invullen ingescand of per post naar de ledenadministratie mag sturen.

Bent u al lid en wilt u de contributiebetalingen voortaan via incasso laten lopen vul dan de incassomachtiging in. Voor het vermelden van uw gegevens in de ledenlijst en verstrekken van contactgegevens aan geĂ¯nteresseerden hebben wij een privacyverklaring van u nodig. De penningmeester ontvangt deze graag ingescand per mail, via de post of tijdens een bijeenkomst. Alvast bedankt!