HKC1.jpgHKC2.jpgHKC3.jpg

Vereniging

Opgericht in 1946 is de Hollandse Krielenfokkers Club (HKC) thans één van Nederlands grootste speciaalclubs. Promotie van het houden en fokken van de Hollandse kriel is een belangrijk doel van de HKC. Leden ontvangen driemaal per jaar het clubblad "Hollandse Kriel Magazine" met informatie over het ras en de vereniging. Tweemaal per jaar, in de maanden april en september, worden een bijeenkomsten georganiseerd. Naast huishoudelijke en bestuurstechnische aangelegenheden, wordt ook aandacht besteed aan foktechnische aspecten. In september vindt de jongdierendag plaats, waar de jonge dieren worden beoordeeld en besproken.

Voor haar leden zet de HKC prijzen uit op vele tentoonstellingen verspreid door het land. Op club- en districtsshows zijn flinke aantallen Hollandse krielen te zien en vergelijken de fokkers hen beste dieren onderling.

Op vele kleindieractiviteiten zoals grote shows, de opening van het pluimveemuseum en de dag van de Nederlands hoenderrassen wordt door leden van de HKC voorlichting gegeven over het houden van Hollandse krielen. Ook de liefhebber kan bij de HKC terecht voor allerhande informatie over ons clubras.

In de loop der jaren heeft de Hollandse kriel ook haar weg gevonden buiten onze landsgrenzen. De populariteit in het buitenland is zo groot dat ook in het buitenland speciaalclubs zijn opgericht. Er komen flinke aantallen Hollandse krielen voor in deze landen. Vanuit het oorsprongsland ondersteunt de HKC deze zusterverenigingen en liefhebbers waar mogelijk.

De Hollandse Krielenfokkers Club is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40413487.