HKC1.jpgHKC2.jpgHKC3.jpg

Bijeenkomst voor fokkers en belangstellenden Buffkleurige Hollandse Krielen

Het bestuur van de Hollandse Krielenfokkers Club nodigt alle fokkers en belangstellenden van de kleurslag buff Hollandse krielen uit voor een speciale bijeenkomst op 4 maart vanaf 13.00 in het clubgebouw van Sport en Genoegen, Jan van Galenstraat 35 Huizen.

Het doel is vast te stellen wat de huidige stand van de kleurslag is en welke mogelijkheden er zijn om aan de Standaardeisen te voldoen.

Met name het realiseren van de gewenste kleur(diepte) in combinatie met de beenkleur zal aan de orde komen. Maar ook type, bouw, bevedering vitaliteit en legcapaciteit zijn onderwerpen die de aandacht vragen.

Er zijn geen kosten voor de deelnemers. Een kop koffie of thee wordt u aangeboden door de HKC.

Opgave (graag voor 25 februari) en meer informatie via het secretariaat HKC.

Ter inventarisatie vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden:
Naam deelnemer(s): ...
Adres: ...
Telefoonnummer: ...
E-mail: ...

Fokt thans buff Hollandse krielen (of wil gaan fokken): Ja / Nee
Aantal hanen: ...
Aantal hennen: ...
Hoe lang fok je al buff-kleurige Hollandse krielen? ... jaar
Van wie zijn indertijd de dieren betrokken? ...
Worden er ook buff-kleurige dieren uitgewisseld. Ja / Nee; Met wie? ...
Kun je zaterdag 4 maart 2017 ook representatieve dieren meenemen? Ja / Nee
Heb je kruisingen uitgevoerd met een andere kleurslag en of ander ras? Ja / Nee; Hoeveel jaar en hoe vaak is er gekruist? ...
Welke kruising(en) zijn er uitgevoerd? ...

Heb je gekruist om onderstaande doelen te bereiken?

Verbetering van vitaliteit en legcapaciteit: Ja / Nee
Waarmee gekruist? ...
Tevreden over het resultaat? Ja / Nee

Verbetering van formaat: Ja / Nee
Waarmee gekruist? ...
Tevreden over het resultaat? Ja / Nee

Verbetering van de kleur en bevedering: Ja / Nee
Waarmee gekruist? ...
Tevreden over het resultaat? Ja / Nee

Verbetering van de beenkleur: Ja / Nee
Waarmee gekruist? ...
Tevreden over het resultaat? Ja / Nee

Anders, namelijk: ………
Waarmee gekruist? ...
Tevreden over het resultaat? Ja / Nee

Welke plannen heb je dit jaar voor de verbetering van veerkleur en beenkleur? ...