HKC1.jpgHKC2.jpgHKC3.jpg

Verslag Fokkersdag

Op zaterdag 27 september jl. hebben we onze jaarlijkse Jongdierendag gehouden.
Ook dit jaar weer in de koningin Emmaschool aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort.
Dit gebouw leent zich uitstekend voor een dergelijke activiteit. De ruimte waarin we vergaderen grenst aan een kas waarin de  122 meegebrachte dieren een prima plaatsje vonden.
De opkomst van de leden was redelijk.
De presentielijst telde twee en dertig namen.
Zestien leden hadden de moeite genomen om zich af te melden. Hoewel het nadrukkelijk de bedoeling is om naast de sociale contacten de dieren het middelpunt van de belangstelling te laten zijn ontkwamen we er toch niet aan om wat huishoudelijke zaken te bespreken. Zo was er ruimte om het door het bestuur aangepaste prijzenschema voor het seizoen 2015 – 2016 te bespreken en vast te stellen, voor de jubileumcommissie om de stand van zaken toe te lichten en kon worden meegedeeld dat de website is vernieuwd.
De 122 meegebrachte dieren werden door zes clubkeurmeesters aan een oordeel onderworpen. Deze keurmeesters wezen  samen zestien dieren aan waaruit de leden de beste haan en hen van de patrijsvarianten konden kiezen en de beste haan en hen van de overige kleurslagen.
De beste haan en hen van de patrijsvarianten waren van Joghum Ypma en de beste haan van de overige kleurslagen van combinatie de Vries en de beste hen van de overige kleurslagen van de heer L.R. Docter.
Er waren ook enkele creaties te bewonderen. Dit zijn kleurslagen die (nog) niet zijn erkend. Getoond werden 6 berkenkleurige hanen en hennen, 7 blauwberkenkleurige hanen en hennen, vier wit blauw columbia hennen, twee isabel parelgrijs columbia hennen, een isabelporselein haan en een blauwgeelpatrijskleurige hen.

Werkwijze:   

 1. de keurmeesters beoordelen en bespreken de dieren
 2. de keurmeesters brengen maximaal 4 dieren in elke groep
 3. alle aanwezigen vullen ‘stembriefje’ in waarmee zij aangeven             
  • het fraaiste dier per groep;
  • de fraaiste haan en hen;
  • de mooiste Hollandse kriel van deze dag vinden
 4. de stembriefje worden geteld en
 • de beste dieren en de fokker van deze dieren worden bekend gemaakt
 • de beste kenner(s) worden bekend gemaakt


Deze patrijs haan van dhr. J.Ypma werd tot mooiste Hollandse kriel van de HKC Jongdierendag 2014 gekozen.


Fokkerskeuring Hollandse Krielenfokkers Club
27 september 2014

Fraaiste haan patrijs en patrijsgetekenden: Patrijs haan van dhr. J. Ypma Kooi 3   
Fraaiste haan overige kleuren: Witte haan van Comb.  de Vries Kooi 67   

Beste haan fokkersdag Patrijs haan van dhr J. Ypma Kooi 3

Fraaiste hen patrijs en patrijsgetekenden: Patrijs hen van dhr. J. Ypma Kooi 13   
Fraaiste hen overige kleuren: Zwarte hen van dhr. L.R. Docter Kooi 76

Beste hen fokkersdag: Patrijs hen van dhr J. Ypma Kooi 13  

Mooiste Hollandse kriel van de fokkersdag 2014: Patrijs haan van dhr J. Ypma
   

De beste kenners welke deze uitslag het meest benaderde waren de heren Jan Liebe en Stef Lemm. Ze ontvingen beide de kennersprijs; een appeltaart.