HKC1.jpgHKC2.jpgHKC3.jpg

Clubshow 2021/2022 naar Gelderlandshow verplaatst

Voor het showseizoen 2021/2022 zou de clubshow van de Hollandse Krielenfokkers Club ondergebracht worden bij Gallinova te Barneveld. Helaas heeft de organisatie van Gallinova moeten besluiten de show voor dit jaar af te gelasten, welk bericht ons kort voor de jongdierendag/ALV op 25 september bereikte.

Na bespreking bleek een meerderheid van de aanwezige leden voorstander van het verplaatsen van onze clubshow naar de Gelderlandshow die dit jaar op een nieuwe locatie in Nijkerk wordt gehouden. Gelukkig was de organisatie bereid om wat extra inspanningen te verrichten (waaronder het contracteren van een extra keurmeester) en de HKC clubshow welkom te heten. Wij hopen dan ook van harte dat er een mooie klasse Hollandse Krielen wordt ingezonden en dat de HKC-leden goed vertegenwoordigd zullen zijn bij op-/afbouw en andere werkzaamheden!

De Gelderlandshow heeft in 2021 een jubileumactie; indien meer dan 70 dieren worden ingezonden op de clubshow ontvangt de speciaalclub hiervoor € 1,- per ingezonden dier. De Hollandse Krielenfokkers Club zal dit (als wij de 70 ingezonden dieren passeren zoals ruimschoots verwacht) ten goede laten komen aan de leden die inzenden, door tegelijkertijd met het prijzengeld over het showseizoen 2021/2022 ook € 1,- teruggave per daadwerkelijk ingezonden dier op de clubshow uit te betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de HKC.