HKC1.jpgHKC2.jpgHKC3.jpg

Beleid nieuwe kleurslagen

HKC beleid met betrekking tot de kleurslagen van de Hollandse krielen.
Zoals elk ras zal de Hollandse kriel (kleine) veranderingen blijven ondergaan.
Het streven is deze evolutie te sturen in een richting van verbeteringen in uiterlijke kenmerken; verbeteringen in type, bouw en bevedering. Deze verfijningen van uiterlijke raskenmerken mag echter onder geen beding ten koste gaan van de vitaliteit en de kenmerkende eigenschappen van de Hollandse kriel. 
Wat betreft de kleurslagen is de speciaalclub van mening dat meerdere kleurslagen bij de Hollandse kriel mogelijk moeten zijn.
Extremiteiten in lichaamsbouw en bevedering tasten het ‘raseigene’ – de essentiële raskenmerken-  aan en worden daarom niet toegestaan.
Raskenmerken waarvan niet kan worden afgeweken zijn;
•    het type en de bouw,
•    de enkele kam,
•    de oogkleur; de oogkleur is oranjerood tot bruinrood, deze mag niet lichter –parelogen- of donkerder -bruinzwart- worden.
•    de kleur en vorm van de oortjes,
•    de beenkleur; is in beginsel leiblauw. Bij bepaalde kleurslagen, zie Standaard, wordt hiervan om biologisch genetische redenen afgeweken. Echter een gele of groen(achtig)e beenkleur wordt nooit toegestaan.
 
Extremiteiten in vorm, (huid)kleur of bevedering worden absoluut niet toegestaan.  Onder extremiteiten wordt o.a. verstaan bolstaart, zijdevederigheid, krulvederigheid, kuifvorming, naakthalzigheid en kortbeningheid.
Hieronder volgt een actualisering en afbakening  vastgesteld in 2014,in verband met het instellen van de AOC ( Any  Other Colour) klasse en de Vrije klasse op tentoonstellingen
1.    De Reguliere klasse Hollandse krielen.
In de Reguliere klasse worden  alle erkende kleurslagen van de Hollandse kriel toegelaten. De erkende kleurslagen zijn onder de beschrijving van de Hollandse kriel  expliciet beschreven in de Nederlands standaard van hoenders en dwerghoenders.
2.    De A.O.C. klasse  
In de AOC klasse worden Hollandse krielen  toegelaten, die een kleurslag hebben die erkend en beschreven is in  de Nederlandse standaard van hoenders en dwerghoenders.  De betreffende kleurslag is evenwel (nog)  niet erkend als kleurslag  bij de Hollandse kriel .
 
Hollandse krielen die door de HKC  niet  getolereerd zullen  worden  in de Reguliere klasse, maar wel in de AOC klasse kunnen worden geëxposeerd.  Het betreft:
•    Gepelde dieren
•    Gestreepte dieren
•    Getoepte –
•    Gezoomde  -
•    Geloverde –
•    Goud- , zilver- , koper-  en roodhalzige –
•    Dieren met flittertekening
•    Dieren met lakenvelder, of vorwerktekening
•    “Kleur” (bijv.  zwart)- staart
•    Roodgetekende dieren  (Yokohama)

3.    De Vrije klasse.
In de Vrije klasse kunnen Hollands krielen worden geëxposeerd die beschikken over de typische raskenmerken van de Hollands kriel beschikken, doch niet beschikken over een in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders erkende en beschreven  kleurslag.

4.    Krielen die niet geëxposeerd mogen  worden onder de naam Hollandse kriel
Deze krielen worden  niet  getolereerd in de Reguliere en/ of AOC klasse;  wel in de Vrije klasse onder een naam, anders dan die van de Hollandse kriel.  Het betreft:
•    Andere veerstructuren
•    Baard- en/ of kuifvorming
•    Voetbevedering
•    Andere kamvormen
•    Andere oogkleur
•    Kortpotigheid – kruiper
•    Bolstaart
•    Naakthalzigheid
•    Meertenigheid. (polydactilie)
•    Meerdere sporen (hanen)  of het ontbreken daarvan (hanen)
•    Afwijkende pootkleur
Met betrekking tot het beleid ten aanzien van erkenning van creaties is het van belang dat er een goed waarneembaar verschil is met bestaande kleurslagen.


September 2014