HKC1.jpgHKC2.jpgHKC3.jpg

ALV 2019; jubilarissen en dierbespreking

Zaterdag 20 april 2019 vond de jaarlijkse ledenvergadering van de HKC plaats. De derde zaterdag van april viel dit jaar in het Paasweekeinde, maar ondanks dat was de Baander goed gevuld.

In de ochtend vond de ledenvergadering plaats. Bij aanvang werden met het noemen van Jan Liebe, Ad Boks en Hilbert Pater de mensen herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen binnen de hobby. Hierna werd onder meer werd gesproken over de redactie/samenstelling van het Hollandse Krielen Magazine (Karin stopt volgend jaar) en werd na een discussie de consensus bereikt dat het HKM vanaf eind 2019 digitaal verzonden zal worden (met de mogelijkheid om het op papier te blijven ontvangen voor wie daar prijs op stelt).

Andere punten die werden besproken zijn de ledenlijst/AVG (indien geen formulier ingevuld wordt u niet in de ledenlijst vermeld), stand van zaken m.b.t. de Europese Standaard waarin wij met de Duitse zusterclub optrekken, lustrumshow in 2021 en keuringen op de clubshow en districtshows.

Na de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester en de kascontrolecommissie was het tijd om aandacht te schenken aan de prijswinnaars van het showseizoen 2018-2019, allen van harte gefeliciteerd! Ook waren er meerdere jubilarissen dit jaar, Henk Kasperts is 40 jaar lid en Henk de Boer, Koos Rijskamp en J van Lith allen 25 jaar. Zij ontvangen een bos bloemen, oorkonde en de felicitaties van de voorzitter.

De lunch was weer prima verzorgd door de leraar consumptieve technieken met enkele leerlingen van de Baander en de zaal was opgeluisterd door Ger Brouwer met vele mooie foto's van de Hollandse Kriel en HKC door de jaren heen.

In de middag was er tijd voor een dierbespreking, waarbij de nadruk lag op het formaat, bouw en type van de dieren. Maar ook op de eigrootte van een aantal meegebrachte toompjes. Jan Voets liet aansluitend nog een presentatie zien die aansloot bij dit onderwerp en leidde tot geanimeerde discussies.

De ALV 2020 vindt plaat op 18 april en voordat het zover is hebben we eerst nog de jongdierendag op 28 september. Zien we elkaar daar weer?!