HKC1.jpgHKC2.jpgHKC3.jpg

ALV 21 april 2018

De algemene ledenvergadering is prima verlopen. Naast de gebruikelijke agendapunten was er ruim aandacht voor onze jubilarissen. 4 mensen die al 25 jaar lid zijn van onze club en 5 die zelfs al 40 jaar tot onze club behoren.

Bij de bestuursverkiezing was onze voorzitter Henk Kasperts niet meer herkiesbaar, hij is met instemming van de leden benoemd tot erevoorzitter van de HKC. André Wassink zal vanaf nu het voorzitterschap op zich nemen. De secretariaatswerkzaamheden zal Bram Timmerman voorlopig voor zijn rekening gaan nemen. Anthony van Dierendonck is benoemd tot bestuurslid van onze vereniging.

Frans van Oers en Bas Vingerhoed zijn met ingang van dit jaar gestopt als keurmeester. Voor hun grote verdienste als clubkeurmeester voor de HKC zijn zij op voorstel van het bestuur en met instemming van de leden benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging.

Na een voortreffelijke lunch heeft Johan Albada een inleiding gehouden over de kleurslag koekoekpatrijs, en hebben we aan de hand van meegebrachte dieren verschillende columbiavarianten en de in de erkenning lopende kleurslag blauwgeelpatrijs bekeken.